Downsizing

Sistema zentraletatik banaturiko sistemetara migratzea

 

Aurrekariak

Bizkaiko Foru Aldundiak herritarrei eskaintzen diren zerbitzuetan sortu diren beharrizan berrien eta hazkunde teknologiko handiaren ondorioz oso zaila da sorturiko informazio-sistema iraunkorra izatea.

EHori dela eta, plataforma eraginkorrago eta iraunkorrago bat eskuratzeko irtenbideen bilaketa sustatu da.

Egoera

Lantikek azpiegiturez eta beharrezko IKT zerbitzuez hornitzen du Bizkaiko Foru Aldundiari

HERRITARREI dagokienez, beharrizan eta zerbitzu berriak agertu dira

JABEDUN SOFTWAREA ezartzeak hirugarrenen mendekotasuna eragiten du

Eragozpenak

 KOSTUAREN IGOERAK
aurrekontu-hornidurari eragiten dio

 MENDEKOTASUN TEKNOLOGIKOAK
eraginkortasun eta iraunkortasun falta eragiten ditu

Jarraitu

Helburuak

KOSTU EKONOMIKOA murriztea

ESTANDARREN ERABILERA handitzea

AZPIEGITURA moldakorragoa ezartzea

Jarraitu

Irtenbidea

FASEAK
 1. Cobol on line banaturiko egikaritze-plataforma ezartzea
 2. Batch banaturiko egikaritze-plataforma ezartzea
 3. Negozio-aplikazioen migrazioa
 4. Batch prozesuen migrazioa

 

 

Sistema zentraletatik banaturiko sistemetara migratzea

Zifretan
 • Batch programak
 • Online programak
 • Errutinak
 • Gordetako prozedurak
 • Mapak
 • Aplikazioak
 • DB2 taulak
 • JCLak

 6 fase

 3 inguru berri

Jarraitu

Oraingo egoera

Informazio-sistemen oraingo egoera vs. lehengo egoera
Gaur egungoa

 

Lehengoa