plan de igualdad planificacion

Berdintasun plana

Lantikek emakumeen eta gizonen artean tratu eta aukera berdina barneratzen duten politikak zehaztu eta garatzeko konpromisoa aitortzen du. Helburua sexuarengatik zuzenean edo zeharka ez diskriminatzea da, gure erakundean egiazko berdintasuna lortzeko neurriak bultzatu eta sustatzearekin batera. Ildo horri eutsiz, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna da gure korporazio eta giza baliabideei buruzko politikaren printzipio estrategikoa, 3/2007 Lege organikoak, martxoaren 22koak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrerako denak, xedatutako printzipioaren definizioarekin bat. Halaber, 4/2005 Legeak, otsailaren 18koak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako xedatutakoak, ezarritako printzipio orokorrei erreparatzen zaie.

Lantikek bere jarduera garatzen duen eremu bakoitzean, hautespenetik sustapenera arte, ordainsarien politikatik, prestakuntzatik, lan- eta enplegu-baldintzetatik, lan-osasunetik, lanean denbora antolatzetik eta bateratzetik pasata, emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunaren printzipioa onartzen du eta, bereziki, zeharkako diskriminazioari arreta eskaintzen dio. Kasu horietan “itxuraz, neutroa den xedapen, irizpide edo jardun batekin, sexu bateko pertsonak beste sexu bateko pertsonarekiko desabantaila berezia du”.

Cajas planificacion

EZAGUTU LANTIK

Sormenaren, segurtasunaren eta herritarrentzat teknologia erabilgarrien aldeko zaletasuna dugu.

ENPLEGUA

Lorpen berrietara iristen laguntzea nahi dugu.